Hulp voor thuiszitters en schoolweigeraars - a.t.zorg Enschede

at.zorg biedt behandeling en specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen en heeft een sterke link met het onderwijs en expertise op het gebied van schoolverlaters en schooluitval. 

Veel kinderen zitten thuis, terwijl ze onderwijs zouden moeten volgen. Kinderen bij wie schoolweigering speelt zitten vaak thuis omdat ze niet meer naar school durven. Veelvuldig is er sprake van psychische problematiek (zoals angst of ASS), al dan niet versterkt door pestervaringen of andersoortige problemen binnen de school of thuis.

at.zorg richt zich specifiek op de kinderen en jongeren die uitvallen in het onderwijs. Ze werken nauw samen met de scholen en het gezin om optimale kansen voor de cliënt te organiseren en daardoor uitval te voorkomen of te verkorten. Het behandelaanbod kan bestaan uit: handelingsgerichte diagnostiek, medicamenteuze behandeling, cognitieve gedragstherapie (CGT), eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), systeemtherapie, psychomotorische therapie, speltherapie, coaching bij het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden. Ook kunnen zij dit aanbod combineren met begeleiding. 

at.zorg participeert in het project Grip. Dit is een concept waardoor veel van deze jongeren weer met succes naar school komen. De jongere krijgt een maatwerkprogramma met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, het werken aan vaardigheden en competenties, het opbouwen van schoolritme en het voorbereiden op terugkeer naar een onderwijsopleiding. Het is een onderwijs-zorg arrangement waar de zorg geleverd wordt door at.zorg.

------------------------
at.zorg biedt zorg vanuit hun kantoren in Enschede, Zwolle, Apeldoorn en Velp. De doelgroepen waar ze hulp voor bieden verschillen per regio, dit is afhankelijk van de contracten die gesloten zijn met de gemeenten.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.