Individuele begeleiding - Gezinsondersteuning Groei

Gezinsondersteuning GROEI BV biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren (4-18 jaar) met een bijzondere ontwikkeling. Hieronder vallen bijvoorbeeld kinderen met Autisme, ADHD, McDD, hechtingsproblematiek of een lichtverstandelijke beperking.

Wanneer er wordt besloten om de hulpverlening te gaan starten, wordt er minimaal 1 ambulant begeleider aan uw gezin gekoppeld. De ambulant begeleider is jullie eerste aanspreekpunt en voert de begeleiding/ondersteuning uit.

Betrokken orthopedagoog
Een orthopedagoog is een universitair opgeleid professional die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van kinderen. De orthopedagoog monitort het proces op de achtergrond en denkt met de begeleider mee. Daarnaast zal de orthopedagoog aansluiten bij een evaluatiegesprek. De orthopedagoog is eindverantwoordelijk voor de zorg.

Ondersteuningsplan
De ambulant begeleider en orthopedagoog stellen samen met de ouders (en jeugdige) een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan komen de doelen te staan. Individuele begeleiding kan zich richten op diverse doelen/hulpvragen. Voorbeelden van doelen waaraan gewerkt kan worden; doelen gericht op het vergroten van zelfstandigheid, leren reguleren van emoties en maken en onderhouden van sociale contacten.

Begeleiding
De begeleiding kan er op veel manieren uitzien. De begeleider komt op afspraak bij jullie langs. Dit kan 1x per week zijn of intensiever. De begeleider gaat met jullie/jullie kind aan de doelen werken op een manier die past bij jullie/jullie kind.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.