Kinder- en jeugdpsychiatrie - Karakter

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met meer dan tien locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen hier terecht.

Kinderen en jongeren komen bij karakter voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, LVB en andere psychiatrische problematiek.

Bij de behandeling wordt goed gekeken naar wat het kind nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen therapieën of gesprekken zijn, individueel, in een groep of met de ouders erbij. Ook wordt dit gecombineerd met online behandeling (e-health). Soms worden er medicijnen voorgeschreven en soms is een tijdelijk klinisch verblijf bij Karakter nodig om weer verder te kunnen.

Als het gaat om complexe problematiek, vindt de behandeling bij Karakter plaats. Wanneer er sprake is van enkelvoudige vraagstukken, vindt de behandeling plaats bij partners in de zorg.