Leermethode - TEACCH

Leermethode die veel gebruikt wordt in het speciaal onderwijs en in medisch kinderdagverblijven. Doel is het vergroten van vaardigheden door een zeer gestructureerde omgeving waarbij visualisering en voorspelbaarheid centraal staan.

TEACCH staat voor Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren.
De benaming is enigszins gedateerd, maar de achterliggende principes zijn nog altijd waardevol. Bij deze methode ligt de nadruk op een op de persoon toegespitst onderwijsprogramma, het aanleren van sociale vaardigheden,het aanbrengen van structuur, generalisatie van het geleerde (voor veel kinderen met autisme en het Asperger-syndroom een probleem) en cognitieve gedragstherapie (waarin principes uit de psychologie worden toegepast op autisme).
Uit veel studies is gebleken dat een gestructureerde benadering in het onderwijs aan kinderen met autisme nuttig is, vooral wanneer de informatie wordt gepresenteerd in heldere en uiterst consequente vorm.