Logeren, etmaal-opvang, Individuele begeleiding - De Buffelaar

De Buffelaar biedt begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen met gedragsproblemen. (bijvoorbeeld bij de diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS / hechtingstoornis). In een k​leinschalige huiselijke setting in een kindvriendelijke woning met op loopafstand veel groen en een natuur-speeltuin.

Deze begeleiding, opvang vindt plaats in het weekend en door de week. De zorgvraag van uw kind is een uitgangspunt bij het begeleiden. Samen met ouders/verzorgers bekijkt en bespreekt De Buffelaar welke begeleiding/opvang aansluit bij de zorgvraag van uw kind. De Buffelaar is flexibel inzetbaar.
In overleg biedt De Buffelaar wat nodig is voor uw kind en uzelf om tot rust te komen, te ontspannen. Vanuit een ontspannen thuissituatie kunt u samen met uw kind weer in een gezond balans komen.

De Buffelaar kan ook opvang verzorgen onder schooltijd, wanneer uw kind tijdelijk of helemaal niet meer naar school gaat. De Buffelaar kan daarvoor het dagritme en de schoolse activiteiten aanbieden, in overleg met u. De Buffelaar heeft ervaring met overprikkeling van de thuiszitter en overvraagd een kind niet. Deze vorm van opvang valt onder individuele begeleiding.