Ontmoetingsplek ouders - Autismecafé Assen

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. Ook andere bezoekers zijn van harte welkom, zoals mensen zonder autisme, mensen met autisme, familieleden, vrienden en hulpverleners.

De werkgroepleden die het autismecafé organiseren doen dit op vrijwillige basis. Het autismecafé wordt 5 keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema. Bij ieder thema worden gasten en/of ervaringsdeskundigen gezocht die over het thema spreken.
Iedere thema avond zijn er ook vrijwilligers aanwezig van: NVA, Balans, Autisme Expertise Netwerk Drenthe en van MEE Drenthe. Bezoekers kunnen documentatie meenemen en vragen stellen.

Autismecafé Assen heeft ook een Faceboekpagina: https://www.facebook.com/Autismecaf%C3%A9-Assen-1530787467187964/