Ontmoetingsplek ouders - Autismecafé Assen

Het Autismecafé Assen is een ontmoetingsplek voor ouders van kinderen of jongeren met autisme. Het ontmoeten van andere ouders is prettig. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. 

Ook andere bezoekers zijn van harte welkom, zoals mensen zonder autisme, mensen met autisme, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Thema avonden
Het autismecafé wordt 5 keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema. Bij ieder thema worden gasten en/of ervaringsdeskundigen gezocht die over het thema spreken.
Iedere thema avond zijn er ook vrijwilligers aanwezig van: NVA, Balans, Autisme Expertise Netwerk Drenthe en van MEE Drenthe. Bezoekers kunnen documentatie meenemen en vragen stellen.

De werkgroepleden die het autismecafé organiseren doen dit op vrijwillige basis.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.