Ontwikkelplek voor (dreigende) thuiszitters - Esdégé-Reigersdaal

Locatie ‘de Boog’ in Heerhugowaard is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme die wel onderwijs kunnen volgen, maar geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod.

Door intensieve, individuele begeleiding (1-op-1 en in de groep) kunnen kinderen zich ontwikkelen op emotioneel, cognitief, sensorisch, communicatief en sociaal gebied. Door een pakket op maat voor elk kind en voortdurende afstemming met de kinderen, ouders en begeleiders in een multidisciplinaire setting, zorgen de begeleiders ervoor dat de kinderen weer tot bloei komen en zich aan kunnen sluiten bij de maatschappij. 
Plezier, balans en eigen motivatie zijn belangrijke uitgangspunten.

De groep bestaat uit kinderen met autisme die:

  • Op (speciaal) onderwijs zitten, maar er vastlopen en/of niet tot leren komen
  • Thuiszitten omdat ze zijn uitgevallen vanuit onderwijs
  • Dagbesteding hebben omdat ze het huidige onderwijsaanbod niet aankunnen
  • Na basisonderwijs in dagbesteding terecht komen omdat ze V(S)O niet aankunnen.

Deze kinderen:

  • Zijn tussen de 4 en 18 jaar oud
  • Hebben een vorm van autisme
  • Willen en kunnen zich ontwikkelen en leren
  • Hebben verschillende ontwikkelingsleeftijden op verschillende ontwikkelingsgebieden

Locatie de Boog maakt onderdeel uit van Esdégé-Reigersdaal. Deze organisatie biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met o.a een verstandelijke beperking al dan niet met bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.