Partnercursus ‘Omgaan met Autisme’ - GGNet Doetinchem

GGNet Preventie geeft de partnercursus ‘Omgaan met Autisme’ om te voorkomen dat partners van mensen met ASS, die de omgang met hun partner vaak als moeilijk ervaren, zelf klachten of problemen gaan ontwikkelen.
De cursus is bedoeld voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger.

De cursus is geen gespreksgroep of therapie. Het is de bedoeling om handvatten te geven in de omgang met uw partner met ASS, om uw draagkracht te vergroten. U leert vaardigheden in uw eigen situatie toe te passen. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zij:

  • Diagnosestelling en verloop
  • Communicatie
  • Partnerkeuze en intimiteit
  • Kinderen, opvoeding en rol partner
  • Zorgen voor jezelf
  • Toekomst
  • Lotgenotencontact

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk twee uur. De cursus wordt gegeven in Apeldoorn, Doetinchem en Zevenaar.  Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie: GGNet Preventie, Telefoon: 088 - 933 1180 ,  E-mail: preventie@ggnet.nl