Psycho-educatie, behandeling, relatietherapie -Psychologenpraktijk Autisme InZicht

Zelfstandig psycholoog biedt behandeling aan volwassenen met (een vermoeden van) Autisme, ADHD en/of aanverwante klachten. Bij aanverwante klachten kan gedacht worden aan:

  • Sociale Angst
  • Somberheidsklachten
  • Piekeren
  • Negatief Zelfbeeld
  • Burn-out
  • Paniekklachten
  • Faalangst
  • Werkgerelateerde Problematiek
  • Nachtmerries
  • Relatieproblematiek (individueel)

Werkt vanuit de visie dat er bij autisme geen sprake is van een defect, maar van een andere ontwikkeling. Deze benadering van autisme is door Martine Delfos in het leven geroepen, in de vorm van het Socioschema.  Kortgezegd is er volgens deze theorie bij autisme sprake van een versnelling in de cognitieve ontwikkeling en een vertraging op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De sterke cognitieve ontwikkeling maakt het mogelijk om te compenseren voor veel van de sociaal emotionele uitdagingen. Uit het verschil tussen deze twee ontwikkelingen volgt het risico dat mensen met autisme worden onder- en overschat op verschillende gebieden en vaardigheden. Dit speelt een belangrijke rol in de benadering, waarbij geprobeerd wordt aan te sluiten bij waar jij je bevindt op dat betreffende gebied.