Speciaal Onderwijs - De Stapsteen

Attendiz is een koepel van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Twente. Op de 12 scholen (17 locaties) wordt onderwijs gegeven in voornamelijk Enschede, Hengelo en Almelo.

De Stapsteen is onderdeel van Attendiz en verzorgt voor ongeveer 170 leerlingen van groep 1 t/m 8 onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. Bij de leerlingen kan o.a. sprake zijn van:

  • een stoornis in het autisme spectrum
  • een verstoorde hechting
  • ADHD-problematiek
  • een mengbeeld van bovengenoemde problematieken
  • complexe en diffuse problematiek waarbij het nog niet duidelijk is wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn.

De Stapsteen heeft het doel om leerlingen met een zeer specifieke ondersteuningsbehoefte op sociaal-emotioneel gebied de kans te bieden om zich zo optimaal als mogelijk te kunnen ontwikkelen. Er wordt voor iedere leerling een Ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Vanuit dit perspectief wordt gewerkt aan maximale toerusting op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied. Zo gaat de leerling op weg naar relatie, competentie en autonomie. Het doel is elke leerling een maximaal toegeruste plek binnen de maatschappij te laten vinden.

Voor plaatsing op deze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.