Therapie volgens BSM-De Jong® methode - Praktijk voor BSM

Bent u ongerust over uw kind, of is er in de ontwikkeling van uw kind iets waarover u zich zorgen maakt, dan biedt BSM-De Jong® mogelijkerwijs een oplossing. Lukkie Zijlstra van Praktijk voor BSM werkt met de BSM-De Jong®  behandelingsmethode. 

BSM-De Jong® is in de jaren 60 ontwikkeld door mevr. J.J.E. de Jong-Koutstaal na jarenlange ervaring in de behandeling van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.

BSM staat voor Brain Stimulating Method. Een kind groeit in 18 jaar uit van een foetus tot een volwassene, maar deze ontwikkeling verloopt niet altijd ongestoord. Er zijn algemene kenmerken waarlangs een ontwikkeling verloopt, maar ieder mens volgt ook zijn eigen proces en er kunnen tijdens de ontwikkeling eveneens vertragingen optreden.

De methode van BSM-De Jong® legt een verband tussen bewegen en leren / ontwikkelen en de oorzaak van disfuncties. Het werkt niet alleen bij kinderen, maar is ook geschikt bij de behandeling van volwassenen met b.v. depressies, hersenstoornissen. De methode werkt op basis van stimulatie van de hersenen, waarbij gewerkt wordt met symmetrische en fijn motorische bewegingsoefeningen en voedingsadviezen. 

De oorzaak van een lichamelijke stoornis kan toe te schrijven zijn aan gehele of gedeeltelijke beperkingen van de zenuwgeleiding, maar kan ook biochemisch van aard zijn. De kern van BSM-De Jong® bestaat uit het stimuleren van de bij de stoornis betrokken hersengebieden. Door de BSM-De Jong®-oefeningen worden de zenuwcellen geactiveerd of juist geremd en wordt het lichaam van het kind sterker. Daardoor is het kind beter in staat te functioneren in de huidige maatschappij. De stimulering die nodig is, is bij ieder individu anders en daarom maakt de BSM-De Jong® therapeut een op de persoon toegespitst programma.

Hulpvragen waarmee mensen bij Praktijk voor BSM komen:

  • Hulpvragen bij het leren:
    Dyslexie, automatiseren, ruimtelijk inzicht, spelling, begrijpend lezen, rekenen, dyscalculie, slecht handschrift, motorische problemen, evenwichtsproblemen.
  • Hulpvragen bij de ontwikkeling:
    Dysfasie, PDD-nos, Autistiforme klachten, Selectief mutisme, Onderpresteren bij bv. hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid, Disharmonisch profiel dat zich in het dagelijks leven bij alle ontwikkelingsaspecten manifesteert.
  • Hulpvragen bij gedrag:
    hyperactiviteit (ADHD), scheidingsangst, concentratieproblemen (ADD), faalangst, Niet-Aangeboren Hersenstoornissen (NAH), (ex)comapatiënten, mensen met een burn-out,

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.