(Thuis)behandeling - Mindzorg

Mindzorg biedt specialistische (thuis)behandeling aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden. Zorg van Mindzorg is mogelijk na verwijzing van een huis-/kinderarts, of het CJG.

Mindzorg staat voor specialistische zorg, waarmee deze kinderen leren functioneren in de maatschappij. De nadruk van de behandeldoelen is gericht op het ontwikkelen van talenten en kwaliteiten. Het is daarbij noodzakelijk dat er kennisoverdracht over autisme plaatsvindt. Uiteraard naar het kind toe, maar vooral ook iedereen om het kind heen, zoals ouders / verzorgers, broers / zussen, andere familieleden en school.

Volgens Mindzorg verloopt het aanleren van vaardigheden voor kinderen met autisme op een andere wijze. Mindzorg heeft hiervoor een leermodel ontwikkeld, genaamd Mindswitch. Dit leermodel is erop gericht om andere denkmethoden aan te leren, op een manier die vergelijkbaar is met het aanleren van een (top)sport.
Dit betekent ook dat opvoeders en scholen moeten leren om anders naar autisme te kijken. Opvoeders kunnen tijdens de behandeling worden gezien als coaches van het kind.

Omdat het gehele gezin door bovenstaande zaken heel actief wordt betrokken in het behandeltraject, is de zorg bij de start van de behandeling erg intensief. Vanaf het moment dat de kennisoverdracht is gedaan en de vervolgstappen in het leermodel plaatsvinden, wordt de ouder / verzorgende langzaam maar zeker de professional. Dit gebeurt meestal na een aantal maanden. Hierna kan Mindzorg de behandeling binnen het gezin langzaam afbouwen.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.