(Vroeg)diagnostiek en behandeling kinderen - Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum

Het Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum biedt hoog specialistische (vroeg)diagnostiek en behandeling aan jonge kinderen met (een vermoeden van) psychiatrische problematiek.

Voor wie? 
Alle jonge kinderen (baby’s, peuters en kleuters; globaal 0-6 jaar) met psychische problematiek, die stagneren in de ontwikkeling, zijn welkom binnen dit centrum voor diagnostiek. Te denken valt aan (een vermoeden van):

  • Autismespectrumstoornis
  • ADHD
  • Angst- en stemmingsproblematiek
  • Trauma
  • Gedragsproblematiek
  • Regulatieproblematiek
  • Hechtingsproblematiek

Centrum Jonge Kind werkt nauw samen met Denkkracht, een centrum waar kinderen deskundig neuropsychologisch worden onderzocht. Aanmelding kan gedaan worden door sociale wijkteams, (huis)artsen en medisch specialisten.