VSO - De Argo Goes

VSO de Argo, locatie Goes is een VSO-school waar jongeren van 12 tot en met 18 jaar diplomagericht onderwijs kunnen volgen. Het gaat hierbij om jongeren die om verschillende redenen uitgevallen zijn binnen het regulier onderwijs. Ook leerlingen die een langere periode niet naar school zijn geweest kunnen op VSO de Argo, locatie Goes geplaatst worden.

De Argo kent de volgende doelgroepen: 

 • Doelgroep internaliserend gedrag
  De leerlingen hebben een stoornis binnen het autismespectrum (ASS)Kernprobleem van ASS is een stoornis in de informatieverwerking. 
  Deze leerlingen hebben moeite om samenhang te zien in wat zij meemaken en kunnen zich moeilijk inleven in anderen. Autisme be├»nvloedt de sociale interactie, de communicatie en het verbeeldend vermogen. Vaak zijn leerlingen zeer prikkelgevoelig. 
  Een veilige voorspelbare omgeving is voorwaarde om tot leren te komen. Belangrijk zijn overzichtelijkheid, heldere regels, aangepaste instructie en een sterk ondersteunende vaste groepsleerkracht. 
  De schoolomgeving is zo ingericht en geordend dat de leerling voorspelbaarheid ervaart en zich daardoor veilig voelt. Het pedagogisch klimaat is gericht op de specifieke behoeften van deze leerlingen.  
   
 • Doelgroep externaliserend gedrag

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.