Elkkindunique

“Elk kind is uniek en verdient een positieve, stimulerende en veilige (leer)omgeving.”

Om bovenstaande visie na te kunnen streven ben ik mijn eigen praktijk ‘Elk kind unique’ gestart. Binnen deze praktijk bied ik begeleiding op maat aan om zo het beste aan te sluiten op wat het kind nodig heeft. Elke begeleiding is uniek en sluit aan op het karakter, de situatie en de omgeving van het kind. Op deze manier ontstaat er een positieve, stimulerende en veilige omgeving waarin het kind kan groeien om zo het beste uit zichzelf te halen.

Vanuit mijn expertises als pedagoog en leerkracht basisonderwijs bied ik verschillende begeleidingsvormen op maat aan.

Aanbod aangemaakt door deze gebruiker

Pedagoog en autisme-expert biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, bv. vanwege ontwikkelingsproblematiek zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme, adhd of gedragsproblemen.
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.