4513 resultaten
Stichting Logeerpret biedt kinderen (0-18 jr.) die om acute, niet GGZ gerelateerde, redenen (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, een veilige leefomgeving. O.a. voor kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.
Queeste doet onderzoek bij kinderen en volwassenen waarbij mogelijk sprake is van complexe en/of ernstige psychische problematiek, waaronder ASS problematiek. Biedt reguliere GGZ therapieën én antroposofische therapieën.
Dag- en Logeergezin Mirjams Eigenwijze biedt een opvangplek in  weekenden en schoolvakanties voor kinderen met autisme,  ADHD, hechtingsproblematiek of achterstand in hun ontwikkeling. Begeleiding m.b.v. de MatriX-methode.
 Edulife Jeugd verzorgt logeer weekenden en begeleiding na school voor jongeren met een stoornis in het autisme spectrum en/of een andere beperking.
Stichting Logeerpret biedt in weekenden en vakanties logeeropvang aan voor kinderen (0-18 jr.) O.a. voor kinderen met een stoornis binnen het autistisch spectrum.
De Kruidenhoeve biedt zowel arbeidsmatige als belevingsgerichte dagbesteding voor (jong)volwassenen met o.a. autisme of een verstandelijke beperking. Het activiteiten aanbod is zeer gevarieerd en beweegt met de seizoenen mee.
Villa Papillon biedt logeeropvang in weekenden en tijdens vakanties voor kinderen/jongeren vanaf 4 jaar met autisme/ADHD en andere problematieken. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, waaronder een tienergroep. 
Villa Papillon biedt logeeropvang in weekenden en tijdens vakanties voor kinderen/jongeren vanaf 4 jaar met autisme/ADHD en andere problematieken. Er zijn verschillende leeftijdsgroepen, waaronder een tienergroep. 
Samen Uit Logeren biedt in reguliere- en zorgintensieve groepen logeeropvang aan kinderen (4 - 18 jr.) met een verstandelijke beperking, autisme, psychische- en/of gedragsproblematiek. 
De Passerel biedt weekend logeeropvang aan voor kinderen en jongeren met (ernstige) meervoudige beperkingen, met licht verstandelijke beperkingen, met autisme of die behoefte hebben aan structuur en 24 uurszorg/nabijheid.