3018 resultaten
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding en logeer- en opvangmogelijkheden voor deelnemers met een verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek.
Stichting Breder biedt zorg aan kinderen, tieners en volwassenen met verschillende vormen van begeleiding. O.a. met  opvoedingsondersteuning aan ouders die tegen problemen aanlopen doordat hun kind een beperking als autisme heeft.
Dagbesteding Smart biedt reguliere- en arbeidsmatige dagbesteding aan deelnemers van verschillende leeftijden met een beperking als PDD-Nos en/of ADHD of een specifieke hulpvraag. 
MoVe to make biedt levensloopbegeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme of ADHD: een vaste hulpverlener die op alle levensgebieden en in alle verschillende levensfasen met je mee kan denken en hulp kan bieden.
Het Wonderkind biedt begeleiding in de vorm van activiteiten, logeerplaatsen, een structuurgroep en kortdurend verblijf aan kinderen en jongeren (4 - 23 jaar) met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis (bv. ASS, ADHD).
Het Wonderkind biedt begeleiding in de vorm van activiteiten, logeerplaatsen, een structuurgroep en kortdurend verblijf aan kinderen en jongeren (4 - 23 jaar) met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsstoornis (bv. ASS, ADHD).
Focus4Care biedt begeleiding aan jongeren en jong volwassenen met autisme. Zij beschikken over drie beschermd wonen locaties, een eigen Focus4Skillz dagbesteding en bieden individuele trajectbegeleiding waarbinnen sport een belangrijke rol speelt.
Just Motivate (Machiel den Engelsman) biedt individuele begeleiding (thuis) en dagbesteding (op natuurcamping) aan jongeren en jong volwassenen met o.a. een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, autisme of ADHD. 
Just Motivate (Machiel den Engelsman) biedt individuele begeleiding (thuis) en dagbesteding (op natuurcamping) aan jongeren en jong volwassenen met o.a. een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, autisme of ADHD. 
School voor speciaal onderwijs voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning of specifieke begeleiding nodig hebben. De leraren en mentoren zijn gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met bv. gedragsproblemen of autisme.