2284 resultaten
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) biedt onafhankelijke cliëntondersteuning, ook vanuit het aandachtsgebied autisme. 
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) organiseert twee oudergespreksgroepen voor ouders van kinderen met autisme: voor kinderen jonger dan 18 jaar en voor 18+ kinderen. 
Kleinschalige zorgboerderij biedt dagbesteding, naschoolse opvang en vakantieopvang aan jongeren en volwassenen met o.a. autisme of een verstandelijke beperking. Ook dagopvang voor jongeren die tijdelijk weinig of geen onderwijs volgen.
Dagbesteding op een kleinschalig zorg-werkboerderij voor o.a. mensen met een vorm van autisme. Voor jeugd die op school dreigt uit te vallen wordt een aangepast programma aangeboden, in samenspraak met de school.
Woonbegeleiding voor kinderen met autisme uit de reformatorische gezindte. De woongroep bestaat uit maximaal zeven kinderen die doorgaans om het weekend naar huis gaan.
Welcura biedt op alle momenten dat het nodig is levensbegeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en hun familie. Uit de reformatorische gezindte. Biedt tevens logeeropvang. 
Casa Nostra is een gewoon huis waar zes jongvolwassenen met autisme uit de reformatorische gezindte wonen. Welcura verzorgt hier 24/7 de begeleiding.
Welcura biedt op Casa Mia zes studio's voor begeleid zelfstandig wonen voor volwassenen met autisme uit de reformatorische gezindte. 
Tweewekelijkse gezellige (vrijdag)avond voor psychisch kwetsbare tieners tieners (vanaf 13 jaar) met activiteiten als filmpje kijken, lasergamen, zwemmen en spelletjes doen.   
Orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van 10 tot 23 jaar, o.a. jongeren met autisme. Wonend in een leefgroep leer je allerlei praktische en sociale vaardigheden zodat je jezelf later als volwassene kunt redden in de samenleving.