3886 resultaten
Autminds is het jaarlijkse congres speciaal voor mensen met autisme. Met lezingen, workshops en discussies rondom een wisselend thema.
Het zorgaanbod van GGZ instelling Vincent van Gogh biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan (jong)volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme en/of ADHD, hun familie of belangrijke naasten. 
GGZ instelling Vincent van Gogh biedt hulp aan (jong)volwassenen met de (vermoedelijke) diagnose autisme. Onderdeel van het hulpaanbod is een zelfstandigheidstraining (woontraining) in het kader van de behandeling bij autisme.
Soos voor jongeren met autisme vanaf 13 jaar die zelfstandig kunnen functioneren. De soos wordt iedere laatste vrijdag van de maand georganiseerd door deelnemers onder begeleiding van NVA Woerden en het gemeentelijke jongerenwerk.
Specialistische GGZ voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met autisme. Bij diagnostiek en behandeling worden ouders/verzorgers nauw betrokken. 
RIBW Overijssel ondersteunt (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid, bijvoorbeeld vanwege autisme, bij hun dagelijks leven.
Cursus voor (jong) volwassenen met ASS (18-35 jaar) uit Nijmegen met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Biedt informatie over ASS en hoe je hiermee om kunt gaan.
Eenmaal in de zes weken ontmoeten volwassen vrouwen (> 20 jaar) met autisme en een normale tot hoge intelligentie elkaar om ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s waar ze mee in aanraking komen.  
Specialistische GGZ zorg voor mensen vanaf 60 jaar met psychische aandoeningen die gespecialiseerde behandeling nodig hebben. O.a. behandeling van ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autisme).
Het Kenniscentrum zet zich in voor de beste jeugdhulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, waaronder autisme. Verzamelt, bundelt en verspreidt kennis uit wetenschap, praktijk en ervaring.