458 resultaten
Kleinschalige creatieve dagbesteding, onder andere aan mensen met autisme, individueel of in kleine groepen (maximaal 5 deelnemers , ouder dan 18 jaar).  
Zorgboerderij biedt professionele dagbesteding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische hulpvraag, vorm van autisme of burn-out.
Behandelgroep voor jonge kinderen met autisme en ontwikkelingsachterstand die (nog) niet in het onderwijs terecht kunnen vanwege te complexe zorgvraag.
HalteZ biedt ambulante ondersteuning, (crisis)dagbesteding / dagopvang en interventies binnen de hulpverlening aan kinderen, (jong) volwassenen en hun ouders. Autisme expertise is aanwezig. 
Het Kinderdienstencentrum is een orthopedagogisch centrum voor kinderen met een ontwikkelachterstand of een (meervoudige) verstandelijke beperking. Vanuit de dagopvang wordt behandeling geboden. 
Het Portaal biedt dagactiviteiten op een veilige plek voor jongeren met autisme. In een huiselijke sfeer werken aan kennis, houding en vaardigheden.
Dagbestedingslocatie (activiteitencentrum) voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een autistische stoornis met zowel belevingsgroepen als dienstverlenende groepen.
Dagbesteding op een boerderij voor (jong)volwassenen (> 18 jr.) met een fysieke en/of verstandelijke beperking en/of psychische (autisme gerelateerde) problematiek. 
Arbeidsmatige dagbesteding met individuele begeleiding op de Gemeentewerf (afvalverwerking). Samen met medewerkers van de gemeenten stoere klussen doen of werken in de arbeidsgroep. 
Serviceteam De Kringloper biedt arbeidsmatige, ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking, autisme of NAH. Werkzaamheden op het vlak van productie en logistiek.