336 resultaten
Dagbestedings- en werkplek waar jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en/of autisme hun kennis kunnen vergroten van 21ste-eeuws vaardigheden en werkzaamheden. 
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
Landelijke zorginstelling met christelijke visie en breed hulpaanbod. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme of psychiatrische problemen.
De Nieuwe Meidoorn is een ontmoetingsplek voor alle (kwetsbare) burgers met een hulpvraag. Een begeleider van Philadelphia of een vrijwilliger helpt je verder. Ook worden er activiteiten en cursussen aangeboden.
Ontmoetingsplek, leerwerktraject en werk- en dagbestedingslocatie van Philadelphia voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, psychische problematiek en niet aangeboren hersenletsel.
Dagbesteding voor jongeren vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking met autisme of autistische kenmerken, aangeboden volgens de TEACCH ("Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Childeren").
Woongroep voor zestien (jong)volwassenen (verdeeld in twee leeftijdsgroepen) met een lichte tot matige verstandelijke beperking en een stoornis in het autisme spectrum. De begeleiding van de autismeproblematiek staat voorop. 
Dagbesteding voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of autisme.
Dagbesteding voor (jong)volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of autisme.