386 resultaten
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Spectrum Multimedia & IT biedt een veilige en gestructureerde werkomgeving voor (jong)volwassenen met autisme en een normaal of hoger IQ, in de vorm van dagbesteding of een leer/werktraject.
Dagcentrum De Rank is een gebouw waar mensen groepsgewijs activiteiten kunnen doen. Ook geschikt voor mensen met ernstige beperkingen of autisme die meer begeleiding en verzorging nodig hebben.   
Boerderij Landlust biedt gestructureerde dagbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Locatie Overtoom biedt kleinschalig wonen voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Ook woongroepen voor bewoners met een verstandelijke beperking i.c.m. autisme.
Brede ondersteuning aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme en normale begaafdheid: onderzoek en observatie, begeleiding en behandeling, dagbesteding en diverse woonvormen.
Breidablick is een antropofische woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking (ook in combinatie met autisme) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Mental Heroes biedt (behandelingsgerichte) ambulante begeleiding aan jongeren (12 - 23 jaar) die vastlopen op verschillende leefgebieden. Gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren met ASS, angst- , dwang- en stemmingsstoornissen.
Zorgboerderij Paarlberg biedt aan mensen met verschillende achtergronden, die (even) niet passen in het reguliere arbeidsproces, via dagbesteding de ruimte en de tijd om zichzelf te ontplooien of om gewoon even tot rust te komen en te herstellen.
Beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslaving, LVB of een vorm van autisme. Biedt behandeling en dagbesteding.