446 resultaten
Wauw speciaal voor jou biedt zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen  met een bijzondere hulpvraag, bv. psychische problematiek zoals een autismespectrumstoornis. Wauw biedt o.a. dagbesteding.
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie. Bieden o.a. een speciaal pogramma voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de middelbare school (thuiszitters of vroegtijdige schoolverlaters).   
Reformatorische zorgboerderij Buyskêrke biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een zorgbehoefte waaronder kinderen met een rugzakje, bijvoorbeeld een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, autisme of ADHD.
GGZ Zeeuwse Gronden biedt voor zwaardere psychische klachten zorgprogramma's aan, o.a. een zorgprogramma autisme. DIt programma bestaat uit psycho-educatie, therapie, maar ook gezinsinterventies, dagbesteding en beschermd wonen.
Siena biedt kunstzinnige dagbesteding aan jongeren en volwassenen met o.a. autisme met gebruik van een methode op antroposofische grondslag, gebaseerd op het gebruik van beeldende kunst, muziek, dans en drama.
Zaterdagopvang op een wijkboerderij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in combinatie met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Begeleiders van het Logeerhuis van Frion zijn verantwoordelijk voor de begeleiding.
Dagbesteding van Dichterbij voor (jong)volwassenen en ouderen met een ernstige verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag en autisme.
Kleinschalige zorgboerderij biedt beschermd wonen met dagbesteding voor maximaal zes inwonenden. O.a. voor mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking.
 Logeer- en zorgboerderij De Paradijsvogel biedt dagbesteding, logeer- en opvangmogelijkheden (ook in vakanties) voor deelnemers met o.a. een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis.
Groen zorgbedrijf biedt dagbesteding in bosbeheer en tuinonderhoud aan mensen met een verstandelijke beperking en een bijkomende beperking als ADHD, ADD, autisme, ODD en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.