404 resultaten
Happy Cids Care biedt jeugdzorg aan kinderen (en hun ouders) met een diagnose ADHD en/of autisme: groeps- en gezinsbegeleiding, logeermogelijkheden, trainingen voor ouders & kind, online opvoedingsondersteuning. 
Woongroep in een omgebouwde hoeve (met kleine camping) voor acht jongens tussen de 8 en 18 jaar met diagnose ASS, een IQ >60 en redelijk zelfredzaam. In de zomer zorgt de kleine camping voor dagbesteding activiteiten.
Facebook privégroep voor volwassenen met autisme in de regio Arnhem en Nijmegen. In deze groep kun je vragen en discussies plaatsen over autisme en mensen met autisme in de regio ontmoeten.
GGZ instelling diet diagnostiek en behandeling biedt aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
GGZ-instelling in de regio Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem. Biedt ambulante hulp, diagnostiek, opname op een behandelafdeling, begeleid wonen en speciaal onderwijs. 
GGZ instelling biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen en ouderen met psychische klachten gerelateerd aan ADHD of autisme. 
Ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme. Door ouders, voor ouders. Ook andere bezoekers zijn welkom, zoals mensen met autisme, familieleden en hulpverleners.
Beschermde woon- en werkvoorziening (WWA) voor mensen met autisme ( > 18 jr.), normaal of hoger begaafd en met een complexe zorgvraag.
Woongroep voor (jong)volwassenen met een aan autisme verwante (contact)stoornis waarbij de begeleiding toewerkt naar het zelfstandig kunnen wonen. 
Digitale ontmoetingsplek waar mensen met (een vermoeden van) autisme in een veilige omgeving informatie en ervaringen kunnen uitwisselen, contacten kunnen leggen en over uiteenlopende onderwerpen vragen kunnen stellen.