287 resultaten
Autminds is het jaarlijkse congres speciaal voor mensen met autisme. Met lezingen, workshops en discussies rondom een wisselend thema.
Soos voor jongeren met autisme vanaf 13 jaar die zelfstandig kunnen functioneren. De soos wordt iedere laatste vrijdag van de maand georganiseerd door deelnemers onder begeleiding van NVA Woerden en het gemeentelijke jongerenwerk.
Cursus voor (jong) volwassenen met ASS (18-35 jaar) uit Nijmegen met een gemiddelde tot hoge intelligentie. Biedt informatie over ASS en hoe je hiermee om kunt gaan.
Eenmaal in de zes weken ontmoeten volwassen vrouwen (> 20 jaar) met autisme en een normale tot hoge intelligentie elkaar om ervaringen uit te wisselen over allerlei thema’s waar ze mee in aanraking komen.  
As we Meet biedt volwassenen ( > 25 jaar) met autisme een maandelijkse plek om elkaar te ontmoeten, te netwerken, te ontspannen, en samen activiteiten te ondernemen. Eigen initiatief, ondersteund door NVA Woerden.
Logeerweekenden (12 - 35 jr) en vakantieweken (12 - 50 jr.) in hotel op de Veluwe. Voor jongeren en (jong)volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende diagnose bv. autisme. 
De Kempen Specials (DKS) is een activiteiten club voor jongeren met autisme met een normale begaafdheid van 13 t/m circa 20 jaar.
Au-Some biedt vrije en gezellige meetings en organiseert activiteiten voor en door autistische LHBTI+’ ers (lesbiënnes, homo’s, biseksuelen, transgenders, intersekse-personen en mensen met een andere vorm van seksuele of genderdiversiteit) in en rond Amsterdam.
Auticorner is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme en wordt georganiseerd door het Het Leger des Heils. De vrije inloop op vrijdag is eens in de twee weken van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Topclub is een ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 14 jaar met een vorm van autisme. Ongedwongen ontmoetingen met binnen- en buitenactiviteiten.