203 resultaten
Soosjetijd is een vriendschapskring voor jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis. Organiseert 2x per maand afwisselend binnenshuis- en buitenshuisactiviteiten.
Topclub is een ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 14 jaar met een vorm van autisme. Ongedwongen ontmoetingen met binnen- en buitenactiviteiten. 
ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme. Wordt twee keer per maand op vrijdagavond georganiseerd: de éne keer in Leerdam, de andere keer in Gorinchem
ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van autisme. Wordt twee keer per maand op vrijdagavond georganiseerd: de éne keer in Leerdam, de andere keer in Gorinchem
Begeleiding in het gezin, op school en op locatie aan kinderen (tot 14 jr) met een diagnose als autisme. Buitenschoolse begeleiding omvat: Naschoolse begeleiding, BSO+ , Zaterdag begeleiding en Vakantie begeleiding. 
Gezinsbegeleiding Autisme (GBA) organiseert twee keer per maand (bij voldoende belangstelling) een brainstorm sessie om in een groep je eigen denken en gedrag te verkennen. In combinatie met gezellig lotgenotencontact.
KompAss is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme en biedt, naast begeleiding en tijdelijk verblijf, op deelnemers afgestemde vakantiereizen aan in binnen- en buitenland.
ADhDnoord biedt meerdaagse trainingen voor volwassenen met ADhD,  Asperger en PDD-nos: leren omgaan met de symptomen van de stoornissen, lotgenotencontact en ontspanning.
Contactgroepen voor volwassen vrouwen met diagnose autisme die al enige vorm van psycho-educatie hebben gehad. Doel: ervaringen uitwisselen en herkenning vinden.
Gespreksgroep (10 bijeenkomsten) voor volwassenen met diagnose autisme. Lotgenotencontact, delen van ervaringen en  bespreken thema's.