272 resultaten
Netwerkborrel voor en door normaal tot hoogbegaafde volwassenen met een vorm van autisme op diverse plaatsen in Nederland. In Leiden elke 3e woensdag van de maand in Galerie Café Leidse Lente.
Op elke 1e en 3e vrijdag van de maand is er een Autismecafé Noordwest -Veluwe voor normaal en hoger begaafde mensen met autisme en voor mensen die iemand in de omgeving hebben die (kenmerken van) autisme heeft.
Het NVA-huis Noord-Holland Noord is een informatiepunt waar aan autisme gerelateerde informatie verzameld is over het aanbod in de regio Noord-Holland Noord. Fungeert ook als locatie voor lotgenotencontactgroepen
Vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten. Houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt.
Het RAS-Café (RondomAutismeSpectrum) is er elke 2e donderdag van de maand voor mensen met autisme, normaal tot hoogbegaafd (> 16 jr.) Gezellig samenzijn met als doel nieuwe mensen ontmoeten.
Regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Biedt zowel informatie als de mogelijkheid tot lotgenotencontact aan mensen met autisme, hun partners, ouders of naasten.
Regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Biedt zowel informatie als de mogelijkheid tot lotgenotencontact aan mensen met autisme, hun partners, ouders of naasten.
Regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme. Biedt zowel informatie als de mogelijkheid tot lotgenotencontact aan mensen met autisme, hun partners, ouders of naasten.
Regionaal informatie- en documentatiecentrum rond autisme van het NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Een NVA locatie is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme.
RondomAutisme biedt informatie, advies, ondersteuning en lotgenotencontact aan mensen met (een vermoeden van) autisme en hun naasten. O.a. Inloopochtenden, Ervaringsgroepen, RAS-café en Jongerencafé.