233 resultaten
Art-Mobile biedt kunstlessen of creatieve therapie aan huis, op school, in een (zorg) instelling of op hun eigen locatie. Gespecialiseerd in het werken met o.a. mensen met autisme en/of verstandelijke beperkinging. 
Muziektherapeut / zangeres geeft muziektherapie o.a. aan kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en muziekles op maat aan mensen met een verstandelijke beperking of autisme. 
ABA Instituut Nederland begeleidt kinderen met autisme (en hun omgeving) en leert hen spelenderwijs omgaan met de wereld om hen heen.
PMT praktijk Kuhlmann biedt psychomotorische therapie en ambulante begeleiding aan mensen met psychische klachten en problemen, bv problematiek gerelateerd aan ADHD, autisme  of een lichte verstandelijke beperking.
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.
KOOS, netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp, komt in beeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen of een intensieve hulpvraag bij (licht)verstandelijke beperking of ASS.
Neurologisch muziektherapeut met als specialisatie cliënten met een verstandelijke beperking en/of een ontwikkelingsachterstand. Daarnaast ziet zij veel kinderen met autisme voor muziektherapie.
Boek over PRT, een gedragstherapie / behandeling voor personen met autisme van alle (ontwikkelings)leeftijden.
Site van  de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Sensorische integratietherapie helpt kinderen en volwassenen met autisme om zintuiglijke informatie beter te verwerken. 
Begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met ontwikkelingsuitdaging (o.a. ASS en PDD-NOS) middels auditieve integratie training, muziekonderwijs, remedialteaching, dyslexie support en (spel)begeleiding.