43 resultaten
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen. 
Auteur is moeder van een zoontje met ernstig autisme en vermoedelijk een licht verstandelijke handicap. Gesteund door instituten zoals Son-Rise en Growing Minds weet haar zoon klachten die zijn ontwikkeling belemmerden, te overwinnen. 
Stichting Maatjeswerk Autisme biedt een sociaal netwerk en een kennis- en ondersteuningscentrum voor en door ouders van kinderen met autisme, ADHD of andere aanverwante kwetsbaarheden.
Stichting Neurodiversiteit ontwikkelt prototypes om de communicatieve barrières tussen neurodivergente en neurotypische individuen weg te nemen.
Samenwerkingsverband van organisaties die werken aan het ondersteunen van mensen met ASS via het ontwikkelen van specifieke producten en projecten. 
Jaarlijkse ontmoetingsdag voor mensen met en zonder autisme. Doel is te verbinden, samen kennis te delen en ontwikkelingsmogelijkheden te verkennen rondom autisme.
Trainingen autisme & communicatie en autisme & overprikkeling - stress -trauma - hechtingen. Voor mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.
Netwerk van organisaties in Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Netwerk van organisaties in N-Holland Noord die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.