Netwerk voor moeders van kinderen met autisme - Mama Vita

Stichting Mama Vita biedt een landelijk netwerk voor moeders van kinderen met een vorm van autisme. Een kind opvoeden met autisme vraagt nogal wat. Daarom brengt Mama Vita moeders bij elkaar die zich sterk willen maken voor hun kinderen.
Mama Vita biedt daarnaast ondersteuning middels diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s.

Regio's
De kracht van Mama Vita ligt in de regio’s en de verbinding van de moeders onderling. Elke regio heeft 1 à 2 regiomoeders. Deze regiomoeders initiëren en organiseren op vrijwillige basis Mama Vita bijeenkomsten in hun regio voor de moeders die aangesloten zijn bij Mama Vita (vriendinnen).

Het doel van de bijeenkomsten is samenwerken, activeren en moeders van een kind met autisme verder helpen. De bijeenkomsten helpen bij het versterken van het onderlinge netwerk van moeders, er wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering en er vindt intervisie plaats (het behandelen en gezamenlijk oplossen van concrete problemen).

De moeders ervaren deze regiobijeenkomsten niet alleen als leerzaam en nuttig maar vinden hier ook steun, begrip en een luisterend oor.

Help ons deze website te verbeteren

Heeft deze website je helpen vinden wat je zocht?

Alvast bedankt voor je hulp!

Wat we met je gegevens doen
We gebruiken de gegevens die je hier invult om onze website te verbeteren.
Als je je e-mailadres opgeeft, gebruiken we dat alleen om verduidelijking van je te krijgen over je inzending.