248 resultaten
ORO is een zorgaanbieder in de Peelregio, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of autisme.
Boerderij Landlust biedt gestructureerde dagbesteding voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
Locatie Overtoom biedt kleinschalig wonen voor kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Ook woongroepen voor bewoners met een verstandelijke beperking i.c.m. autisme.
Breidablick is een antropofische woon- en werkgemeenschap in Middenbeemster voor mensen met een verstandelijke beperking (ook in combinatie met autisme) en mensen met niet aangeboren hersenletsel. Er wordt ook verpleeghuiszorg geboden, evenals begeleiding aan jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Zorgboerderij Paarlberg biedt aan mensen met verschillende achtergronden, die (even) niet passen in het reguliere arbeidsproces, via dagbesteding de ruimte en de tijd om zichzelf te ontplooien of om gewoon even tot rust te komen en te herstellen.
Kleinschalige, groene zorglocatie waar huiselijke dagbesteding en begeleiding wordt geboden aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD en/of een verstandelijke beperking en aan thuiszitters. Ook vakantie- en logeeropvang.
Team Alzette van RIBW K/AM begeleidt zeventien cliënten met een stoornis binnen het autistisch spectrum, die in huurwoningen aan de Alzette- en Moezelstraat wonen. De begeleiding biedt 24 uursondersteuning.
Zorgboerderij De Gaegelpolle biedt een werkplek aan mensen vanaf 16 jaar (schoolverlaters) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. Maximaal tien deelnemers per dag.
Zorgboerderij 't Hummelhûs biedt zorg op maat voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS): begeleiding (groep of individueel), dagbesteding, logeren, thuiszitters opvang.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.