494 resultaten
De Autismespecialist hanteert als uitgangspunt dat autisme tegelijkertijd een vertraging én een versnelling is i.p.v. een defect (Socioschema). Speciale aandacht voor vrouwen met een vermoeden van autisme of ADD.
Vrijgevestigde vaktherapeut biedt kunstzinnige therapie (therapie sessies, therapiegroep en therapieweken) aan mensen met een hulpvraag, zoals kinderen met ASS of volwassenen met (net ontdekt) autisme. Ook online therapie mogelijk.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Mondium biedt behandelingen binnen de Basis en de Specialistiche GZZ. voor o.a klachten gerelateerd aan autisme. Voor kinderen, studenten en volwassenen. Biedt, indien nodig, ook psychodiagnostisch onderzoek.
Vaktherapeute helpt kinderen en jongeren die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied op een speelse of creatieve wijze. Biedt ook begeleiding aan ouders. Heeft o.a. ervaring met kinderen met AD(H)D en autisme.
GGZ instelling die diagnostiek, a​​mbulante- en klinische behandeling biedt aan mensen met een diagnose autisme of vermoeden daarvan (> 18 jr.) en een normale tot hoge begaafdheid.
ABA Instituut Nederland begeleidt kinderen met autisme (en hun omgeving) en leert hen spelenderwijs omgaan met de wereld om hen heen.
PMT praktijk Kuhlmann biedt psychomotorische therapie en ambulante begeleiding aan mensen met psychische klachten en problemen, bv problematiek gerelateerd aan ADHD, autisme  of een lichte verstandelijke beperking.
Praktijk Vogel &Vis biedt spelenderwijs begeleiding aan kinderen, jongeren en jong volwassenen (4 - 25 jaar) met een stoornis in het autisme spectrum. Ook ouderbegeleiding. 
Pedagoog en autisme-expert biedt pedagogische begeleiding en Pivotal Response Treatment aan kinderen en (jong)volwassenen met autisme. Ouders worden gecoacht in de toepassing van de PRT technieken.