217 resultaten
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Specialistische GGZ zorg binnen het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen voor volwassenen (18 - 60 jaar) met (een vermoeden van) autisme.
Psychologen van Maatschap TOL Zeeland doen bij jongeren en volwassenen onderzoek en behandeling bij o.a.  autisme en ADHD.
Bries Psychologen is een kleinschalige G-BGGZ praktijk in Groningen met als specialisatie: diagnostiek en behandeling bij vrouwen met (vermoedens van) autisme.
De Nieuwe Klank biedt (neurologische) muziektherapie aan o.a. kinderen en jongvolwassenen met autisme. Om beter contact te maken met hun omgeving en spanningen en emoties beter te reguleren.
Praktijk LevF werkt met kinderen en jongeren t/m 18 jaar en hun gezinnen. Biedt Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) voor jongeren tot 12 jaar en Psychomotorische Therapie voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Ilona Stremmelaar van Tekencompas is tekentherapeute en biedt autismebegeleiding aan kinderen, jongeren, adolescenten en ouders. Daar waar praten soms moeilijk is, zet zij de taal van de tekening in.
Deeltijd behandeltraject (duur 1 jaar) aan jeugdigen (12 - 18 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling o.a. als gevolg van hun psychiatrische problematiek, waaronder ADHD en/of ASS, en hun gezin. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘geweldloos verzet’.
Orthopedagogische praktijk Mischa Wink biedt behandeling, begeleiding en onderzoek aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen met ontwikkelingsproblemen (o.a. ASS) en hun ouders.