33 resultaten
Intensieve zorglocatie waar zorg, ondersteuning en behandeling wordt geboden aan kinderen (3 - 18 jr.) met een ontwikkelingsachterstand, autisme spectrum stoornis, (lichte-)verstandelijke beperking, psychiatrische en/of gedragsproblematiek. Ook naschoolse opvang. 
Intensieve zorglocatie op zorgterrein Halfweg. Voor bewoners met zorgvragen op het vlak van autisme, de ouder wordende mens, moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hechtingsproblematiek.
Talant helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland met (licht) verstandelijke en meervoudige beperkingen en bijkomende problematiek als ASS, ADHD of hechtingstoornis. Zorg betreft ondersteuning, dagbesteding, wonen en behandeling. 
Zorgverlener biedt een volledig zorgtraject (24-uurs begeleiding in eigen woonlocaties, thuisbegeleiding, individuele behandeling en dagbesteding) aan jongeren en jongvolwassenen met gedrags- , ontwikkelings- of persoonlijkheidsproblematiek.
Intensieve behandeling in combinatie met een tijdelijk verblijf voor kinderen en jongeren (6 -23 jr.) met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis (TOS), soms i.c.m. autisme, die al meerdere behandelingen hebben gehad en thuis en/of op school vastlopen. 
Het Expertisecentrum biedt kinderen (tot 18 jaar) met hulpvragen door bijvoorbeeld autisme, orthopedische dagbehandeling en buitenschoolse/zaterdag opvang. Ook praktische thuisondersteuning mogelijk.
Langdurige tot permanente verblijfsmogelijkheid met afgestemde behandeling en dagbesteding voor volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS) die niet zelfstandig kunnen wonen.
Trajectum biedt specialistische behandeling, begeleiding, verblijf, bemoeizorg, werk en activiteiten aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en (bv autisme gerelateerd) onbegrepen en risicovol gedrag. Een deel van de cliënten heeft een forensische achtergrond.
Expertise- en behandelcentrum met locaties in Groningen en Friesland. Biedt o.a. diagnostiek, behandeling en hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- of ontwikkelingsproblematiek (bv autisme gerelateerd).  
Beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychiatrische problematiek eventueel in combinatie met verslaving, LVB of een vorm van autisme. Biedt behandeling en dagbesteding.