508 resultaten
Bij Praktijk Rood kunnen kinderen terecht voor onderzoek naar ADD, ADHD of Autisme. Door middel van een uitgebreid onderzoek wordt gekeken of er hiervan sprake is.  
Bij Praktijk Rood kunnen kinderen terecht voor onderzoek naar ADD, ADHD of Autisme. Door middel van een uitgebreid onderzoek wordt gekeken of er hiervan sprake is.  
Woon- en werkvoorziening voor volwassenen met autisme in combinatie met andere psychiatrische stoornissen. Op deze locatie wordt Langdurige Behandeling Autisme aangeboden.
Behandelaanbod voor jongvolwassenen (circa 17 jaar) met autisme die voor nieuwe keuzes (en problematieken) komen te staan én hun ouders. Doel: grip op je leven te krijgen en behouden.
Behandelaanbod voor jongvolwassenen (circa 17 jaar) met autisme die voor nieuwe keuzes (en problematieken) komen te staan én hun ouders. Doel: grip op je leven te krijgen en behouden.
Behandelaanbod voor jongvolwassenen (circa 17 jaar) met autisme die voor nieuwe keuzes (en problematieken) komen te staan én hun ouders. Doel: grip op je leven te krijgen en behouden.
Klinische intensieve behandelafdeling met besloten karakter voor normaal begaafde volwassenen met autisme en ernstige bijkomende problemen. Gericht op het doorbreken van juist die problemen en/of interactionele patronen, waardoor de ontwikkeling van de cliënt in een impasse terecht is gekomen. 
Behandeling voor jongeren van 15 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis en chronische beperkingen, die niet (meer) in de tweede lijn behandeld kunnen worden.
KOOS, netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische jeugdhulp, komt in beeld wanneer er sprake is van bijvoorbeeld ernstige gedragsproblemen of een intensieve hulpvraag bij (licht)verstandelijke beperking of ASS.
Ontwikkelgerichte dagbehandeling in ontwikkelcentrum de Componist voor extraverte kinderen met een (vermoeden van) een stoornis in het autistisch spectrum, een ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.