769 resultaten
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
PGZ is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met (een vorm van) autisme.
Het ontwikkelingscentrum is er voor kinderen (2 - 7 jr.) bij wie de ontwikkeling niet helemaal soepel verloopt. Zij ontvangen hier extra zorg en aandacht om zich optimaal te kunnen ontplooien.
Deeltijd behandeltraject (duur 1 jaar) aan jeugdigen (12 - 18 jaar) die vastlopen in hun ontwikkeling o.a. als gevolg van hun psychiatrische problematiek, waaronder ADHD en/of ASS, en hun gezin. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘geweldloos verzet’.
School voor voortgezet speciaal onderwijs biedt een Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) voor jongeren met autisme die bij GGzE een dagbehandeling volgen.
Aan kinderen van 0 t/m 13 jaar met o.a. (een vermoeden van) autisme biedt Kind Centrum De Samenstroom onderwijs, opvang, zorg, behandeling en ondersteuning in het (speciaal) basisonderwijs.
Ontwikkelgerichte dagbehandeling en schoolvoorbereiding voor kinderen met o.a. (een vermoeden van) een autistische stoornis, ontwikkelingsachterstand of lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.
Triade Vitree biedt diagnostisch onderzoek om antwoorden te krijgen op vragen over gedrag van een kind of jongere (2 tot 23 jaar). Op basis van de uitkomsten ontvangen de ouders een advies over een of meer behandelvormen.