226 resultaten
Tweemaandelijks tijdschrift voor Vlaanderen en Nederland. Theoretische kennis wordt vertaald in concrete, praktische tips en de veelzijdigheid van autisme wordt belicht in boeiende reportages.
Afgeschermde, veilige ontmoetingsplek voor en door vrouwen met een diagnose in het autistisch spectrum of met een vermoeden van autisme.
Besloten Facebook groep bedoeld voor iedereen die te maken heeft met autisme. Samen delen, elkaar inspireren, van elkaar leren en samen sterk staan.
Informatieavonden, site en facebookgroep om mensen met autisme, naasten en hulpverleners met elkaar in contact te brengen, ervaringen en kennis te delen. 
Digitaal lotgenotencontact voor jonge leden van Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) met gespreksgroepen, fora en de mogelijkheid een maatje te vinden om samen leuke dingen te ondernemen.
Community voor iedereen met én zonder autisme. Website bevat veel informatie, ervaringsverhalen, tips en specifiek aandacht voor autisme bij vrouwen (o.a. het diagnosetraject).
Ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders die om diverse redenen zijn vastgelopen. Expertise op o.a. autisme, verslaving en loverboypraktijken
Praktische ideeën voor de eerste stappen in het leerproces bij mensen met autisme en mensen met een ontwikkelingsachterstand.
Dit boek biedt inzicht in de aard van de uiteenlopende zintuiglijke problemen die mensen met autisme hebben en die tot heftige stress kunnen leiden. Tevens wordt uitgebreid in gegaan op mogelijke interventies.
Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep vertrekt vanuit een aantal praktische vragen die opvoeders en begeleiders zich regelmatig stellen. De auteur gaat bij elke vraag in op de hamvraag: Wat kan ik doen?