235 resultaten
FloorPlay is een interventie programma waarin ouders thuis gecoacht worden in het spelen en omgaan met hun kind met autisme. Om hun kind spelenderwijs te stimuleren tot interactie en ontwikkeling.
Intensieve begeleiding voor kinderen met een beperking (o.a. autisme), hun ouders en andere mensen binnen het netwerk. Zowel aan huis, in hun praktijk, op school en bij sport of buitenactiviteiten. 
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Centrum voor autisme, hoogbegaafdheid en coaching. Biedt diagnostiek, begeleiding en therapie. 
Organisatie waar ouders van kinderen met (een sterk vermoeden van) autisme bij dreigende schooluitval de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van hun kind kunnen laten onderzoeken.
Consultatiemogelijkheid voor scholen over leerlingen en studenten met (een sterk vermoeden van) autisme. Voor alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Contactgroepen voor volwassen vrouwen met diagnose autisme die al enige vorm van psycho-educatie hebben gehad. Doel: ervaringen uitwisselen en herkenning vinden.
Korte training voor ouders van een kind met autisme, die behoefte hebben aan praktische handvatten en meer informatie over gamen en de puberteit. Start bij voldoende interesse.
Gespreksgroep (10 bijeenkomsten) voor volwassenen met diagnose autisme. Lotgenotencontact, delen van ervaringen en  bespreken thema's.
Begeleiding met als insteek "spelen" voor kinderen met problemen in het autistisch spectrum, gedragsproblemen, hechtingsproblematiek, reflexproblemen of problemen in de prikkelverwerking.