452 resultaten
Specialistische hulpverlening en educatieve ondersteuning aan kinderen (4 –18 jr.) met internaliserende problematiek (o.a. autisme). Voor schooluitvallers, thuiszitters of andere hulpvragen
Zorg- en leerboerderij voor jongeren met of zonder beperking met interesse voor technische en/of agrarische sector. Individuele begeleiding in een veilige en uitdagende leerwerkomgeving. 
Educatieve- en arbeidsmatige dagbesteding en leerwerktrajecten op het gebied van ICT. Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en particpatie in de samenleving.
Educatieve- en arbeidsmatige dagbesteding en leerwerktrajecten op het gebied van ICT. Gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en particpatie in de samenleving.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Onderwijsprogramma in combinatie met zorg aan kinderen met gedragsproblemen en aan thuiszitters, vaak het gevolg van autisme of aanverwante aandoeningen.
Ontwikkeltraject voor jongeren met autisme (> 15 jr.)  die niet naar school kunnen. Met het doel deze jongeren vanuit de situatie van een dagbesteding te begeleiden naar loonvormende arbeid.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Sius ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking en eventueel bijkomende problemen. Werkzaam in de gehele Achterhoek.
Dagbehandeling/-besteding op maat waarbij het kind wordt ondersteund om nieuwe stappen te maken. Bijvoorbeeld voor thuiszitters: hulp bij schoolwerk, terugkeer maar school, sociale redzaamheid.