458 resultaten
Zorgdierentuin waar het werk speciaal is aangepast aan mensen met autisme. Mogelijkheden voor dagbesteding en arbeidstraining binnen dierverzorging, horeca, technische dienst of tuinonderhoud.
Jeugdhulp in de vorm van groepsbegeleiding, individuele begeleiding en individueel onderwijs. Voor (dreigende)schooluitvallers zijn praktijk- of onderwijsgerichte maatwerktrajecten mogelijk. 
Specialistische zorg en begeleiding in de natuur voor kinderen en (jong)volwassenen die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden of die niet (meer) naar school (kunnen) gaan.
Zorgboerderij met autisme expertise, waar werk op de boerderij is verbonden aan zorg, onderwijs en recreatie. Werken met de methode "Geef me de 5".
Magazijn 076 is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek waar (jong)volwassenen met autisme zichzelf kunnen zijn, kunnen ondernemen of deelnemen aan projecten. 
Academie Cato (Acato) biedt creatieve en vakgerichte dagbesteding voor jongeren met autisme die hun plek in school, studie of op werk nog niet gevonden hebben. Zij kunnen zich hier op hun eigen manier, voorwaarden en tempo ontwikkelen.
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Zorginstelling voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met 100 locaties in Flevoland. Biedt beschermde woonomgevingen, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of school.