192 resultaten
Het Karenhuis is geschikt voor volwassenen en ouderen met een rustige levensstijl die, met ondersteuning, zo zelfstandig mogelijk willen blijven. Medewerkers hebben ervaring met bewoners met autisme. 
Unieke dagbesteding (ontwikkelen nieuwe gezelschapsspellen) voor (jong)volwassenen met autisme die zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven. Ook werken aan eigen hulpvraag. 
Leermakers Autismegroep is gespecialiseerd in (brede) begeleiding voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme in combinatie met een normale tot hoge begaafdheid.  
Dagbestedingslocaties (Computerhuis en Atelier i.o.) In Tilburg, Drunen en Eindhoven waar je kunt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid, structuur en ritme.
Gespecialiseerde begeleiding van mensen en gezinnen met autisme: individuele begeleiding (o.a. studiebegeleiding), ouder- en  gezinsbegeleiding, woonvormen en dagbesteding.
Dagbesteding voor o.a. mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Met paarden, kleinvee, huisdieren, een groot erf, moestuin, kas en groente- en fruithandel.
Magazijn 076 is een laagdrempelige werk- en ontmoetingsplek waar (jong)volwassenen met autisme zichzelf kunnen zijn, kunnen ondernemen of deelnemen aan projecten. 
Boerderij in Rotterdam Charlois waar (jong)volwassenen met autisme invulling kunnen geven aan hun dag en lotgenoten kunnen ontmoeten. 
Individuele begeleiding, etmaal-opvang en tijdelijke huisvesting aan kinderen (ook thuiszitters) met gedragsproblemen. (bv. diagnose ADD/ ADHD/ ODD/ NAO/ ASS, PDD-NOS).
Individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf (logeer- en midweken) voor kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (autisme, PDD-NOS en ADHD).