336 resultaten
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Zorg La Fleur biedt ambulante begeleiding aan kinderen (vanaf 4 jaar), jongeren en volwassenen met autisme, ook in combinatie met een verstandelijke beperking. Biedt tevens dagbesteding in kleine groepen voor jeugdigen en volwassenen
Eschrand Autizorg biedt op een voormalige boerderij locatie begeleiding en dagbesteding aan mensen met autisme, ook i.c.m. een verstandelijke beperking. Tevens aanbieder van kortdurend verblijf met begeleiding.
Morgenster is een centrum voor mensen met autisme met mogelijkheden voor arbeidstraining, dagbesteding en participatie in de samenleving. Er wordt maatwerk geboden: iedereen heeft zijn eigen programma.
Nieuw Woelwijck is een dorp waar bijna 400 mensen (jong en oud) met een verstandelijke handicap en bijkomende beperkingen als autisme of epilepsie op een aangepaste wijze kunnen leven en wonen.
Zorgboerderij Leestensch Hof biedt kinderen met gedragsproblemen, vaak het gevolg van autisme, die niet naar school (kunnen) gaan, een speciaal ontwikkeld onderwijsprogramma in combinatie met zorg. Combinatie van leren, doen en ervaren.
Gronings netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme