386 resultaten
Kleinschalige, groene zorglocatie waar huiselijke dagbesteding en begeleiding wordt geboden aan kinderen en jongeren met autisme, ADHD en/of een verstandelijke beperking en aan thuiszitters. Ook vakantie- en logeeropvang.
Werkdag begeleidt arbeidsparticipatietrajecten van werkzoekenden in de regio Zuid-Kennemerland met een (bijstands-) uitkering of Wmo-indicatie die graag willen werken, maar daarin belemmerd worden door specifieke problematiek, bijvoorbeeld autisme. 
Team Alzette van RIBW K/AM begeleidt zeventien cliënten met een stoornis binnen het autistisch spectrum, die in huurwoningen aan de Alzette- en Moezelstraat wonen. De begeleiding biedt 24 uursondersteuning.
Zorgboerderij De Gaegelpolle biedt een werkplek aan mensen vanaf 16 jaar (schoolverlaters) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. Maximaal tien deelnemers per dag.
Zorgboerderij 't Hummelhûs biedt zorg op maat voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS): begeleiding (groep of individueel), dagbesteding, logeren, thuiszitters opvang.
Zorgboerderij de Buorren biedt naschoolse-, weekend- en vakantieopvang en zorg aan kinderen/jongeren (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.
Zorgboerderij Berne Wille biedt (individuele) begeleiding en kortdurend verblijf aan cliënten, vanaf vijf jaar, met o.a. de diagnoses ASS (PDD-NOS, Asperger, Klassiek Autisme), ADHD en verstandelijke beperking. 
Zorgboerderij De Flint biedt dagbesteding voor cliënten met een verstandelijke beperking en/of een stoornis in het autistisch spectrum. Er is een professionele houtwerkplaats en garage in Donkerbroek voor houtbewerking en helpen met repareren van auto’s/fietsen/skelters.
Zorgboerderij 't Hummelhûs biedt zorg op maat voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsstoornis (ADHD, ASS): begeleiding (groep of individueel), dagbesteding, logeren, thuiszitters opvang.
Zorgdierenpark ZiE-ZOO biedt in samenwerking met het Regionaal Autisme Centrum zinvolle dagbesteding aan mensen met autisme: Dierverzorging, Parkonderhoud, Horeca, Kunst & Cultuur en Media.