428 resultaten
Zorgboerderij Paarlberg biedt aan mensen met verschillende achtergronden, die (even) niet passen in het reguliere arbeidsproces, via dagbesteding tijd en ruimte om zichzelf te ontplooien of even tot rust te komen en te herstellen.
MV is een klein team dat gespecialiseerd is in autisme en o.a. op een rustige locatie dagbesteding aanbiedt in een kleine groep. Hier kunnen deelnemers werken aan individuele doelen en die dan toepassen in de groep.
De locatie 'Grip op je leven' heeft als doel volwassenen, jongeren of kinderen die om psychische redenen, waaronder autisme gerelateerde problematiek, zijn vastgelopen te helpen weer een plekje te vinden in de maatschappij. 
Beschermde woonvorm van Profila Zorggroep, gespecialiseerd in Autisme Spectrum problematiek en ontwikkelingsproblematiek.
KL-IK biedt een match-functie en professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan (jong)volwassenen (vanaf 14 jaar) met een hulpvraag, waaronder autisme gerelateerde problematiek, binnen diverse Limburgse gemeentes.
Mirate Zorg biedt doelgerichte specialistische ondersteuning, specifiek voor kinderen en (jong)volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Dagbesteding TEACCH is gericht op cliënten met autisme of autistische kenmerken: rustig en gestructureerd werken, zonder afleiding. 
De Stamplaats biedt dagbesteding in een groene omgeving voor jongeren en volwassenen met een beperking, zoals Autisme, PDD-NOS of psychosociale uitdaging.
Zorgboerderij die een thuis met dagbesteding biedt aan mensen met een complexe zorgvraag: ernstige verstandelijke beperking en allerlei bijkomende problematiek, zoals autisme, epilepsie en ernstige prikkelverwerkingsstoornissen. 
Activerende dagbesteding voor mensen met een hulpvraag zoals een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt vooral gekeken naar waar de deelnemer blij van wordt en eventueel in kan groeien.