854 resultaten
Autminds is het jaarlijkse congres speciaal voor mensen met autisme. Met lezingen, workshops en discussies rondom een wisselend thema.
Het Kenniscentrum zet zich in voor de beste jeugdhulp aan kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen, waaronder autisme. Verzamelt, bundelt en verspreidt kennis uit wetenschap, praktijk en ervaring.
Ouders van kinderen met autisme komen om de zes weken bij elkaar om ervaringen, vragen en tips te delen.  Soms staat er een thema centraal.  
Een cursus voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen als ADHD of autisme om kennis, vaardigheden en draagkracht te vergroten. 
Website met woningaanbod voor mensen met een beperking (niet alleen ASS). Meer dan 100 (zorg)organisaties bieden hier hun woningaanbod aan. Ook ouderinitiatieven. 
Behandeling en ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen op gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Aandoening-overstijgend platform van, voor en door ouders van een kind met een lichamelijke- en/of een verstandelijke beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis als autisme (zorgkinderen). 
Velthuis Remedial Teaching & Coaching begeleidt kinderen met (een vermoeden van) autisme met een plan op maat. Adviseert ook ouders en school.
OuderPeil.nl ondersteunt ouders met een kind met een probleem of gedragsstoornis met waardevolle informatie en ervaringen van andere ouders. Biedt o.a. een ouderportaal met speciale groepen als AD(H)D en autisme.
Logopediste, gespecialiseerd in autismevriendelijke communicatie, sensorische informatieverwerking en executieve functies, biedt Individuele coaching aan tieners en (jong)volwassenen en workshops en advies over communicatie.