754 resultaten
Co-thinker•Autist-iets biedt advies en begeleiding aan kinderen (en hun ouders) en volwassenen met hoogbegaafdheid en/of autisme. Zowel bij de uitdagingen in het dagelijkse leven als rondom het systeem van niet passende zorg/onderwijs.
CasesToCare biedt ambulante hulpverlening aan jongeren en jongvolwassenen (en ouders) met een afstand tot de maatschappij, een ‘stempel’ (bv ODD, PDD-NOS, Autisme) en een weerstand tegen hulpverlening. 
De SMWO organiseert jaarlijks voor ouders/verzorgers van een volwassen kind met autisme een oudergespreksgroep. Met nadruk op leren van elkaar en herkenning vinden, maar de begeleiders geven ook informatie, tips en adviezen.
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) biedt opvoedhulp voor ouders van een kind met een beperking, bijvoorbeeld autisme. 
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
MEE is dé organisatie die mensen met een beperking (en hun omgeving) helpt bij cliëntondersteuning op het gebied van zorg, onderwijs, welzijn, wonen of schulden.
Netwerk van groot aantal organisaties in de provincie Groningen, Friesland en Drenthe die elk vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Netwerk ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
De School voor Zelfinzicht biedt begeleiding bij zelfontwikkeling voor mensen met kenmerken van hoogsensitiviteit en autisme spectrum stoornissen. De School biedt coaching, retraites en trainingen.