782 resultaten
SARR gespreksgroep, begeleid door twee therapeuten, voor jongeren (12-20 jr.) met autisme en genderdysforie die andere jongeren met dezelfde problematiek willen ontmoeten.
Op de website van de NVA vind je o.a. informatie over voorlichting over autisme bij Nederlanders met een migratie-achtergrond. Brochures verkrijgbaar in Turks en Arabisch over: Autisme bij peuters, Kinderen met autisme, Autisme bij pubers.
Het NIPA is een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties. Het NIPA maakt i.s.m. mensen met autisme zelf, (kennis)producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met autisme.
De brochure 'Een diagnose autisme… en dan?" is geschreven voor volwassenen die onlangs een diagnose autisme hebben gekregen en zich afvragen hoe nu verder te gaan. Deze brochure helpt hen op weg.
De ervaringsdeskundigen en professionals van het Autisme Steunpunt IJmond bieden op een laagdrempelige manier hulp aan mensen die te maken krijgen met autisme en al je autisme gerelateerde vragen
Het Autismecafé is een ontmoetingsplek voor ouders van een kind met autisme, hun familieleden en andere belangstellenden. Er worden regelmatig thema-avonden gehouden 
De stichting BE-MA zet zich in voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio Zwolle Het doel is het realiseren en in stand houden van geschikte zelfstandige woonvormen voor jong volwassenen met ASS.
Het Autismecafé Asssen is er voor jou als je je betrokken voelt bij autisme, als ouder, als persoon met autisme, als familie of anders (bijvoorbeeld als hulpverlener). Het autismecafé wordt 5 keer per jaar georganiseerd rondom een bepaald thema.
Inzichten, ervaringen en tips over het thema autisme en seksualiteit. Afkomstig van autistische mensen, wetenschappelijk onderzoekers en praktijkprofessionals en verzameld door de Informatietafel Autisme i.s.m. Nederlandse en Vlaamse partners.
Stichting Breder biedt zorg aan kinderen, tieners en volwassenen. Voor ouders die tegen problemen aanlopen doordat hun kind bv. een beperking als autisme heeft, bieden zij opvoedingsondersteuning aan.