10 resultaten
Regionaal netwerk voor coördinatie, afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders uit verschillende sectoren in de regio Utrecht, die zich richten op een zorgaanbod voor mensen met autisme.
Gronings netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals samen om de beeldvorming over autisme, de kwaliteit van dienstverlening en de participatie van mensen met autisme te verbeteren.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Netwerk van organisaties in Zaanstreek Waterland die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. 
Netwerk van organisaties in N-Holland Noord die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.
Netwerk van organisaties in Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Netwerk van organisaties in  Zuid Holland Noord en Midden Holla die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Het IJmonds Autisme Loket biedt op een laagdrempelige manier hulp aan mensen die te maken krijgen met autisme en (hulp)vragen hebben over onderwijs, wonen, werk, etc. Samen wordt gezocht naar passende antwoorden.
Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam willen verbeteren.