7 resultaten
In het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) werken (naasten van) mensen met autisme en professionals samen om de beeldvorming over autisme, de kwaliteit van dienstverlening en de participatie van mensen met autisme te verbeteren.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Netwerk van organisaties in Zaanstreek Waterland die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. 
Netwerk van organisaties in N-Holland Noord die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.
Netwerk van organisaties in Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme
Netwerk van organisaties in Zuid Holland Noord en Midden Holland die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan (ouders/verzorgers, partners van) autisten. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme.
Het IJmonds Autisme Loket biedt op een laagdrempelige manier hulp aan mensen die te maken krijgen met autisme en (hulp)vragen hebben over onderwijs, wonen, werk, etc. Samen wordt gezocht naar passende antwoorden.