70 resultaten
Landelijk netwerk voor moeders van kinderen met een vorm van autisme. Ontmoeting en ondersteuning middels diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s.
Individuele coaching door ervaringsdeskundige autismecoach, gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen. Ook diverse (online) groepsbijeenkomsten. 
Mensen met autisme blijken kwetsbaar te zijn voor suïcidale gedachten en -gedrag. De Stichting Zorg en Zelfdoding organiseert bijeenkomsten en individuele nazorg voor nabestaanden die een dierbare door zelfdoding verloren.
Het Autismecafé Leiden is een ontmoetingsplek (5 themabijeenkomsten per jaar) voor ouders van kinderen met autisme. Het is een ouderinitiatief: voor ouders, door ouders.
Psycho-educatie in een kleine groep voor mensen met diagnose ASS om meer inzicht in ASS te krijgen. Bij twee bijeenkomsten is een naaste welkom om aan te schuiven.
Informatieve groepsbijeenkomsten voor cliënten met autisme en hun naasten. In deze groepsbehandeling leert de cliënt en zijn/haar naasten hoe ze hierin samen een weg kunnen vinden.
MEE Mantelzorg biedt cursussen, bijeenkomsten/lotgenotencontact en ondersteuning in de vorm van gesprekken voor mantelzorgers. Hierbij werkt MEE samen met zorg- en welzijnsorganisaties in de regio's.
Autisme praktijk Alice biedt gespecialiseerde individuele begeleiding, advies en modulaire cursusbijeenkomsten in een kleine groep aan volwassenen met autisme en aan ouders met een kind met autisme.
Training van zes bijeenkomsten voor ouders van kinderen met ASS (tot 12 jaar). Om te leren waarom hun kind bepaald gedrag laat zien en hoe dit te beïnvloeden is. De training wordt gegeven in de regio's Veenendaal, Amersfoort en Utrecht.
Bordspelenavond voor mensen met autisme, mensen zonder autisme ook welkom.