68 resultaten
Landelijk netwerk voor moeders van kinderen met een vorm van autisme. Ontmoeting en ondersteuning door middel van diverse activiteiten, bijeenkomsten en (kennis)programma’s.
Individuele coaching door ervaringsdeskundige autismecoach, gespecialiseerd in autisme bij meisjes en vrouwen. Ook diverse (online) groepsbijeenkomsten. 
Deze drie uur durende themabijeenkomst Autisme van GGzE is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar omgeving mensen kent met autisme of je hebt het vermoeden dat deze persoon autisme heeft.
Website voor kinderen van ouders met (vermoedelijk) autisme. Biedt informatie, agenda van bijeenkomsten en een besloten forum. 
MEE Mantelzorg biedt cursussen, bijeenkomsten/lotgenotencontact en ondersteuning in de vorm van gesprekken voor mantelzorgers, o.a. mantelzorgers van kinderen of brusjes met autisme.  
Mensen met autisme blijken kwetsbaar te zijn voor suïcidale gedachten en -gedrag. De Stichting Zorg en Zelfdoding organiseert bijeenkomsten en individuele nazorg voor nabestaanden die een dierbare door zelfdoding verloren.
Autisme praktijk Alice biedt gespecialiseerde individuele begeleiding, advies en modulaire cursusbijeenkomsten in een kleine groep aan volwassenen met autisme en aan ouders met een kind met autisme.
Voorlichtingsvideo over autisme voor kinderen van 10-14 jaar. De video is bedoeld ter ondersteuning van voorlichtingsbijeenkomsten over autisme aan klasgenoten maar is ook heel geschikt voor ouders, familie, docenten en hulpverleners.
De sociale teams van gemeente Molenlanden bieden ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Organiseren ook bijeenkomsten voor mantelzorgers, partners of brusjes van gezinnen waarin autisme een rol speelt.
Bij de stoom- en dieseltrein van de Miljoenenlijn werken medewerkers met autisme die erop toezien dat ook kinderen met autisme op een fijne, en ná 13.00 uur prikkelarme, manier kunnen meerijden op dit mooie traject door Limburg.