1279 resultaten
Praktische en ondersteunende coaching voor tieners en (jong)volwassenen met autisme. Om te ontdekken welke rol autisme in je leven speelt, wat je nodig hebt, hoe je in elkaar zit, wat voor jou werkt en wat juist niet.
Begeleiding, ondersteuning en coaching aan jongeren en volwassenen met autisme en aan partners en ouders van een persoon met autisme. 
Coach praktijk 'Met Mari√ętte' is gericht op volwassenen (m.n. vrouwen met een late diagnose) en ouders die behoefte hebben aan een kortdurend coachtraject op het gebied van omgaan met ASS.
De Doortrapper coacht en begeleidt mensen uit Twente die een vorm van autisme of ADHD hebben. Combinatie van individuele gesprekken en fysieke activiteiten (samen fietsen). 
Ervaringsdeskundige wandelcoach helpt overbelaste moeders van kinderen/jongeren met autisme zichzelf te (her)ontdekken en zich te ontwikkelen tot een moeder met een stevige, rustige basis
Tamara Wisse is Drumcoach en vanuit haar achtergrond als psycholoog en muzikant geeft zij muzieklessen waar drummen en zelfontwikkeling samenkomen. In haar lessen besteed zij o.a. aandacht aan autisme, ADHD en zelfvertrouwen.
Wajong Talenten ondersteunt mensen met een Wajong-uitkering of indicatie banenafspraak bij het vinden en behouden van werk. 
Ervaringsdeskundige coach begeleidt en coacht mensen met (een vermoeden van) autisme en/of AD(H)D met een normaal tot hoog IQ. 
IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis op alle levensgebieden en in alle levensfasen naar maximale zelfstandigheid.
Joost van Eek biedt advies en begeleiding aan mensen met autisme (en hun gezin). Maakt daarbij gebruik van zelfontwikkelde producten en visuele systemen welke ook (deels gratis) voor anderen beschikbaar zijn.