14 resultaten
Kindzorg Marion biedt (levensloop)begeleiding aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met AD(H)D en/of Autisme, en aan hun ouders.
De Sterrenboom coacht kinderen met autisme (of een vermoeden daarvan) en hun gezin. Ook inzetbaar als er in het leven van een kind of jongere een verandering plaatsvindt (levensloopbegeleiding).
Unieck begeleidt ouders met een kind met autisme en/of ADHD (12 - 23 jr.) bij alle verander- of overgangsmomenten in de levensloop van hun kind. Vast aantal uren per maand kan flexibel worden besteed. 
Boba is een kleinschalige GGZ-instelling gespecialiseerd in begeleiding van mensen met autisme. Boba Levensloopbegeleiding biedt zorg aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen.
Organisatie die levensloopbegeleiding en jobcoaching biedt voor mensen met autisme en ADHD. Uitgangspunt is de PILLAR-methodiek waarin het leven van de cliënt centraal staat.
Autismecoach biedt gezinsondersteuning, ambulante individuele begeleiding (levensbreed), hulp bij passend onderwijs en logeerweekenden voor kinderen en jongeren met Autisme, ADHD en/of hoge sensitiviteit.
Flexibele individuele begeleiding op maat door kleine zelfstandigen die zich hebben gespecialiseerd in ADHD- en/of autismezorg.
IBASS begeleidt mensen met een Autisme Spectrum Stoornis op alle levensgebieden en in alle levensfasen naar maximale zelfstandigheid.
Zorgaanbieder vanuit een levensbrede aanpak met als expertise o.a.  Autisme en hoog IQ; Hulp thuis-school-werk; Passend onderwijs en autisme.
ED T&C biedt levensloopbegeleiding aan volwassenen met autisme of gezinnen met kinderen met autisme.