49 resultaten
Begeleiding en ondersteuning van mensen met autisme en hun omgeving: levensloopbegeleiding, opvoedingsondersteuning en huiswerkbegeleiding. 
Levensloop- en levensbrede begeleiding aan mensen met autisme vanuit een eigen, integrale visie aangevuld met holistische methodieken, verdiepende themabijeenkomsten en verschillende trainingen en workshops.
Zelfstandige autismecoach begeleidt en coacht (jong)volwassenen met autisme of gezinnen waarbij autisme een rol speelt (kind, jongere, ouder). Biedt levensloopbegeleiding en kortdurende coaching en begeleiding.
Via levensloopbegeleiding en ouderbegeleiding op afroep ondersteunt ZO! zorgoplossingen bij het leren omgaan met de Autisme Denkstijl.
Integrale begeleiding (levensloopbegeleiding)  en ondersteuning op alle levensgebieden aan (jong)volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis in de regio West-Friesland.
Coaching van jongeren en jongvolwassenen met een normale en hoge intelligentie, met (kenmerken van) autisme en/of ad(h)d.
Gea Hofman Coaching biedt levensbrede begeleiding aan mensen met autisme, ad(h)d en aanverwante kenmerken.
Groep zelfstandige professionals in de zorg biedt o.a. ambulante hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante stoornissen: begeleiding zelfstandig wonen, levensloop- en netwerkbegeleiding.
Autisme Zwolle, gespecialiseerd in ASS begeleiding, biedt gezinsbegeleiding gericht op het in balans krijgen van draagvlak - draagkracht binnen thuissituatie en gezinssysteem.