52 resultaten
Groep zelfstandige professionals in de zorg biedt o.a. ambulante hulpverlening voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en aanverwante stoornissen: begeleiding zelfstandig wonen, levensloop- en netwerkbegeleiding.
Autisme Zwolle, gespecialiseerd in ASS begeleiding, biedt gezinsbegeleiding gericht op het in balans krijgen van draagvlak - draagkracht binnen thuissituatie en gezinssysteem.