32 resultaten
Gespreksmethodiek om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over lastige situaties. De basis voor dit boek ligt in de methode Kids' Skills.
Coach praktijk 'Met Mariëtte' is gericht op volwassenen en ouders die behoefte hebben aan een kortdurend coach traject op het gebied van omgaan met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), AD(H)D, of leerproblemen.
Conpass is gespecialiseerd in de coaching van volwassenen, relaties, gezinnen en jeugdigen die te maken hebben met autisme.
Aan de hand van het acroniem a.n.d.e.r.s. wordt duidelijk hoe oplossingsgericht werken succesvol ingezet kan worden bij de begeleiding van mensen met autisme. 
Boerderijlocatie voor achttien jongeren met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende problemen (autisme). Wonen i.c.m. met behandeling en zinvolle daginvulling. Begeleiding o,a. met methode 'Geef me de vijf'.
Ervaringsdeskundige, oplossingsgerichte wandelcoach begeleidt avontuurlijke vakanties in Marokko voor normaal- en (hoog)begaafde jongeren en (jong)volwassenen. Doel: perspectief terugvinden, vergroten zelfvertrouwen.
Educion biedt oplossingsgerichte en laagdrempelige trajecten voor kinderen en jongeren met lichte en middelzware (ontwikkelings) problematieken, waaronder autisme. Zowel individuele- als groepsbegeleiding. 
Praktijk de Wens heeft een uitgebreid aanbod aan ambulante jeugdhulpverlening en is o.a. gespecialiseerd in opvoedkundig advies,  ASS, Informatieverwerking en Taalspraak achterstand.
Aukjes zorgaanbod biedt praktische thuisbegeleiding gericht op het kind en het gezin. Gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis en het bieden van maatwerk.
Het persoonlijke verhaal van een jonge, werkende vrouw met autisme maakt duidelijk hoe lastig de gewoonste dingen voor mensen met autisme kunnen zijn.