48 resultaten
De auteur geeft een inspirerend inkijkje in het leven van haarzelf en anderen met een autismespectrumstoornis (ASS).
DBA begeleidt jeugd én volwassenen met verschillende uitingsvormen van een autisme spectrum stoornis. Ook diagnostiek en begeleiding van naasten van iemand met autisme.
Plan B is een methode waarbij je leert minder afhankelijk te zijn van structuur en leert omgaan met onverwachte zaken. Met gebruik van autismevriendelijke communicatie en NLP-technieken.
De auteur (autistisch en universitair docent Informatica)  beschrijft autisme van binnenuit, met tegelijkertijd een wetenschappelijke basis met veel voorbeelden uit de praktijk. Een bevrijdende kijk op buitengewone mensen.
Aanbod van diverse workshops (op aanvraag): Balancerend door je dag heen; Wegwijzer naar zelfvertrouwen en acceptatie; Autismebelevingcircuit.
Buro Zorgregie regelt onafhankelijk de zorg bij je thuis. Zij helpen je bij het organiseren van (psychiatrische) thuiszorg in alle fasen van je leven. Ook hulp bij aanvragen PGB en ondersteuning mantelzorgers 
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Fries netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme