34 resultaten
Praktijk biedt begeleiding en therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen met een vorm van autisme en aan de mensen in hun directe omgeving. Betreft Individuele begeleiding, relatietherapie en ouderbegeleiding.
Cursus voor partners van volwassenen met een (mogelijke) autismespectrumstoornis. Biedt informatie over autisme en handvatten om je als partner beter in balans te voelen. 
Joke Heusinkveld biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met een Autisme Spectrum Stoornis bij henzelf, een kind of partner. 
De auteur van Rudy Simone heeft zelf Asperger. Ze schrijft over typische Aspergereigenschappen en de impact daarvan op relaties.
Psycho-educatieprogramma voor de niet-autistische partner dat zowel in groepsverband, in een individuele behandeling, als thuis op de bank kan worden gebruikt..
Begeleiding, ondersteuning en coaching aan jongeren en volwassenen met autisme en aan partners en ouders van een persoon met autisme. 
Kleine ggz-instelling biedt diagnostiek en behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met autismespectrumstoornis. Ook (cursus)groepen speciaal voor mensen met ASS (of hun partner).
GGZ aanbod voor volwassen met autisme: individuele coaching (kortdurend en langdurend, waar nodig in combinatie met farmaco-therapie) en Psycho-educatie en communicatie naar partner.
GGZ aanbod voor volwassen met autisme: individuele coaching (kortdurend en langdurend, waar nodig in combinatie met farmaco-therapie) en Psycho-educatie en communicatie naar partner.
GGZ aanbod voor volwassen met autisme: individuele coaching (kortdurend en langdurend, waar nodig in combinatie met farmaco-therapie) en Psycho-educatie en communicatie naar partner.