120 resultaten
Deze drie uur durende themabijeenkomst Autisme van GGzE is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar omgeving mensen kent met autisme of je hebt het vermoeden dat deze persoon autisme heeft.
Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) maakt zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen vormt het uitgangspunt.
Buro Zorgregie regelt onafhankelijk de zorg bij je thuis. Zij helpen je bij het organiseren van (psychiatrische) thuiszorg in alle fasen van je leven. Ook hulp bij aanvragen PGB en ondersteuning mantelzorgers 
Vijf gespecialiseerde organizers en een psycholoog leggen uit wat er gebeurt bij mensen, bv mensen met autisme, die problematisch verzamelen en welke methoden er zijn om hen op een effectieve, respectvolle manier te ondersteunen.
Online-Relatietherapie biedt individuele therapie en counseling voor koppels via Skype, mail, chat of Whatsapp. Psychologen hebben veel ervaring op het gebied van autistische stoornissen en relatieproblematiek.
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Verzameldwang kan zich o.a. ontwikkelen naast psychische aandoeningen als autisme of ADHD. In dit boek leggen vijf gespecialiseerde organizers en een psycholoog uit wat er gebeurt bij mensen die problematisch verzamelen.
Utime Life Organizing is gespecialiseerd in activerende 1-op-1-begeleiding van mensen met Asperger. 
Online lessen van Vera Helleman (ervaringsdeskundige, schrijver, trainer, coach en ontwikkelaar) over onderwerpen en levensvragen in het kader van autisme en de drie fundamentele pijlers; hypersensitiviteit, het ontbreken van ik-referentie en natuurwetmatig denken