116 resultaten
Psycho-educatie in een kleine groep voor mensen met diagnose ASS om meer inzicht in ASS te krijgen. Bij twee bijeenkomsten is een naaste welkom om aan te schuiven.
Netwerk van organisaties in Zuid-Holland Zuid die de participatie, mogelijkheden en kansen voor mensen met autisme en hun naasten willen vergroten.
Verzameldwang kan zich o.a. ontwikkelen naast psychische aandoeningen als autisme of ADHD. In dit boek leggen vijf gespecialiseerde organizers en een psycholoog uit wat er gebeurt bij mensen die problematisch verzamelen.
Utime Life Organizing is gespecialiseerd in activerende 1-op-1-begeleiding van mensen met Asperger. 
Begeleidingsmethode ontwikkeld door iemand die zelf autisme heeft, om vollediger te kunnen deelnemen aan het leven dat jezelf kiest. Wordt gegeven door Davis-counselors, o.a. door Praktijk Anders Leren.
Fries netwerk van organisaties die vanuit verschillende levensterreinen ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Ontsluit, bundelt en deelt kennis en kunde m.b.t autisme