232 resultaten
Online Q&A-sessies (vraag en antwoord) met iedere keer een wisselend thema en een andere deskundige waaraan mensen met autisme hun vragen over ASS kunt stellen.
Uitzendingen over uiteenlopende onderwerpen die mensen met autisme en hun naasten bezighouden. Ervaringen en kennis van professionals, wetenschappers, ouders en mensen met autisme.
(Werk)boek over 'snel vollopende hoofden' voor kinderen vanaf 8 jaar en voor betrokken volwassenen die met zo'n snel vollopend hoofd te maken hebben.
Werkboek / programma voor psycho-educatie met als doel personen met autisme zelfkennis bij te brengen, kennis van (het eigen) autisme en hoe ermee om te gaan. Het hanteert een empowerende, socratische methode.
Dit boek helpt jongeren met autisme om meer over autisme in het algemeen en hun eigen autisme in het bijzonder te begrijpen. Om beter hun eigen weg te vinden. 
Jolanda van Sabben-de Wit van Bright Steps is vanuit persoonlijke ervaring en scholing expert op het gebied van autisme. Zij biedt ambulante begeleiding aan kinderen met (vermoedens van) ASS. Ook voor belangrijke naasten. 
Praktijk voor Orthopedagogie biedt psycho-educatie aan kinderen met autisme. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode Brain Blocks.
Psycho-educatie over omgaan met autisme, voor kinderen en jong volwassenen en voor broers en zussen van iemand met autisme (brussen) of kinderen van ouder(s) met autisme (KOPP).
Ervaringsdeskundige - voorheen werkzaam als ervaringsdeskundige trainer in een GGZ instelling - biedt (online) voorlichting en psycho-educatie aan mensen met autisme en hun naasten. 
Praktijk voor kinderen en jongeren (4 - 18 jaar) met autisme. Biedt psycho-educatie, huiswerkbegeleiding en begeleiding bij het leren binnen en buiten spelen en bij de invulling van de vrije tijd.