17 resultaten
Consultatiemogelijkheid voor scholen over leerlingen en studenten met (een sterk vermoeden van) autisme. Voor alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Het AutismeBelevingsCircuit laat je door “autistische ervaringen” meemaken hoe het is om met autisme te leven.
Organisatie waar ouders van kinderen met (een sterk vermoeden van) autisme bij dreigende schooluitval de ondersteuningsbehoefte en leerbaarheid van hun kind kunnen laten onderzoeken.
Stichting Kompassie is een onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De ervaringsdeskundige vrijwilligers (o.a. met autisme) gaan graag met u in gesprek.
Onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Kompassie biedt o.a. lotgenotengroepen voor mensen met autisme en voor naasten van mensen met autisme.
Centraal steunpunt op het gebied van gokproblemen. De counselors bieden zelf hulp en begeleiding én verwijzen door naar hulp en begeleiding bij u in de buurt, ook bij de combinatie autisme en (gok)verslaving.
Stichting MHOOM biedt integrale levensbrede begeleiding aan volwassen mensen met Autisme. MHOOM heeft de beschikking over 14 appartementen en een steunpunt.
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Carinova bieden individuele en groepsgewijze ondersteuning aan  mantelzorgers van o.a. kinderen en volwassenen met een beperking (bv. autisme).
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Carinova bieden individuele en groepsgewijze ondersteuning aan  mantelzorgers van o.a. kinderen en volwassenen met een beperking (bv. autisme).
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Carinova bieden individuele en groepsgewijze ondersteuning aan  mantelzorgers van o.a. kinderen en volwassenen met een beperking (bv. autisme).