25 resultaten
Het Autisme Steunpunt ZO-Brabant biedt de mogelijkheid aan voor het volgen van een workshop AutismeBelevingsCircuit. Door het AutismeBelevingsCircuit leer je autisme kennen en ervaren.
De ervaringsdeskundigen en professionals van het Autisme Steunpunt IJmond bieden op een laagdrempelige manier hulp aan mensen die te maken krijgen met autisme en al je autisme gerelateerde vragen
Consultatiemogelijkheid voor scholen over leerlingen en studenten met (een sterk vermoeden van) autisme. Voor alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Stichting Kompassie is een onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De ervaringsdeskundige vrijwilligers (o.a. met autisme) gaan graag met u in gesprek.
Informatie-, ontmoetings- en steunpunt voor en door mensen met autisme, hun naasten en iedereen die meer wil weten over autisme.
Centraal steunpunt op het gebied van gokproblemen. De counselors bieden zelf hulp en begeleiding én verwijzen door naar hulp en begeleiding bij u in de buurt, ook bij de combinatie autisme en (gok)verslaving.
Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid en huisvest diverse lotgenoten- en naastengroepen autisme. Zowel georganseerd door Kompassie zelf als door bijvoorbeeld NVA of PAS. 
Deborah, een jonge vrouw met autisme, heeft haar beleving van autisme gefilmd en daarbij zijn aanvullende teksten geschreven door een professional. Deborah tekende zelf nog cartoons om de beelden en tekst te verduidelijken (incl. DVD).
Website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Bevat veel informatie, onder andere over het onderwerp autisme en (basis- en middelbaar) onderwijs.
Stichting MHOOM biedt integrale levensbrede begeleiding aan volwassen mensen met Autisme. MHOOM heeft de beschikking over 14 appartementen en een steunpunt.