20 resultaten
Het Autisme Steunpunt ZO-Brabant biedt de mogelijkheid aan voor het volgen van een workshop AutismeBelevingsCircuit. Door het AutismeBelevingsCircuit leer je autisme kennen en ervaren.
Consultatiemogelijkheid voor scholen over leerlingen en studenten met (een sterk vermoeden van) autisme. Voor alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.
Stichting Kompassie is een onafhankelijk steunpunt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten. De ervaringsdeskundige vrijwilligers (o.a. met autisme) gaan graag met u in gesprek.
Informatie-, ontmoetings- en steunpunt voor en door mensen met autisme, hun naasten en iedereen die meer wil weten over autisme.
Centraal steunpunt op het gebied van gokproblemen. De counselors bieden zelf hulp en begeleiding én verwijzen door naar hulp en begeleiding bij u in de buurt, ook bij de combinatie autisme en (gok)verslaving.
Stichting Kompassie is een onafhankelijk informatie- en steunpunt voor mentale gezondheid en huisvest diverse lotgenoten- en naastengroepen autisme. Zowel georganseerd door Kompassie zelf als door bijvoorbeeld NVA of PAS. 
Deborah, een jonge vrouw met autisme, heeft haar beleving van autisme gefilmd en daarbij zijn aanvullende teksten geschreven door een professional. Deborah tekende zelf nog cartoons om de beelden en tekst te verduidelijken (incl. DVD).
Stichting MHOOM biedt integrale levensbrede begeleiding aan volwassen mensen met Autisme. MHOOM heeft de beschikking over 14 appartementen en een steunpunt.
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Carinova bieden praktische en mentale ondersteuning aan mantelzorgers van o.a. kinderen en volwassenen met een beperking (bv. autisme).
Consulenten van Steunpunt Mantelzorg Carinova bieden praktische en mentale ondersteuning aan mantelzorgers van o.a. kinderen en volwassenen met een beperking (bv. autisme).